Cloetta CLOETTA CENTER

Varumärke tillhör Cloetta AB

Ansökningsnummer 200303482
Ansökningsdatum 2003-06-03
Registreringsnummer 365080
Registreringsdatum 2004-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-01-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 41

Anordnande av idrottstävlingar; anordnande av lotterier; anordnande av teater- och andra nöjesföreställningar (impressariotjänster); anordnande av tävlingar (utbildning eller underhållning); anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål; arrangerande och hållande av konferenser; arrangerande och hållande av kongresser; arrangerande och hållande av seminarier; arrangerande och hällande av studiecirklar; arrangerande och hållande av symposier; artisttjänster; festarrangemang; filmproduktion; fotografering; fotoreportage; framförande av liveföreställningar; gymnastik (med lek och idrott); handledning; instruktionstjänster; klubbverksamhet (underhållning, nöje, undervisning, utbildning); nöjen; nöjes- och underhållningsinformation; nöjesfält; orkestertjänster; produktion av teater- och nöjesföreställningar, publicering av elektroniska böcker och tidskrifter on-line; publicering av texter (ej reklamtexter); speltjänster tillhandahållna on-line (via datanätverk); tidtagning vid sportevenemang; tillhandahållande av elektroniska publikationer on-line (ej nedladdningsbara); underhållning; sport- och idrottsaktiviteter; kulturverksamhet; undervisning; upplåtande av biosalonger; upplåtande av sportanläggningar; utbildningstjänster; utgivning av böcker; uthyrning av scendekorationer; uthyrning av sportutrustningar (ej fordon); uthyrning av utomhusarenor; visning av biograffilmer.