Ansökningsnummer 200805776
Ansökningsdatum 2008-06-15
Registreringsnummer 399120
Registreringsdatum 2008-11-21
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-11-21
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 28

Leksaker; spel.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; återförsäljartjänster avseende spel och leksaker.