Ansökningsnummer 200809878
Ansökningsdatum 2008-10-28
Registreringsnummer 403077
Registreringsdatum 2009-04-17
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-04-17
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 11

Värmepannor.