Avesta Industristad

Varumärke tillhör Avesta Industristad Aktiebolag

Ansökningsnummer 201307809
Ansökningsdatum 2013-11-19
Registreringsnummer 517825
Registreringsdatum 2014-03-14
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-03-14
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 36

Anordnade av uthyrning av enbart fastigheter; bostadsförmedlingar; fastighetsbyråer för försäljning och uthyrning av byggnader; fastighetsbyråtjänster avseende bostäder; fastighetsförvaltning; fastighetsförvaltning egendom; fastighetsförvaltningstjänster; fastställande av hyreskontrakt avseende fastigheter; förvaltning av fastigheter; uthyrning av kontor; uthyrning av kontor (fastigheter); uthyrning av affärslokaler; uthyrning av bostäder; uthyrning av bostäder (lägenheter); uthyrning av byggnader; uthyrning av kontor & lägenheter; uthyrning av lägenheter; uthyrning av lägenheter, ateljéer och hyresrum; uthyrning av mark (fast egendom); uthyrning av permanenta bostäder; uthyrning av våningar; bostadsförvaltning; konsulttjänster avseende fastigheter; konsultationstjänster avseende fastigheter; uthyrning av kontorsutrymmen; uthyrning och arrendering av kontor.