expolinc

Varumärke tillhör Expolinc AB

Ansökningsnummer 200602834
Ansökningsdatum 2006-03-30
Registreringsnummer 382988
Registreringsdatum 2006-08-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-08-25
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 6

Portabla displaysystem av metall för användning vid utställnin- gar, på mässor och events samt i butik; skyltar av metall, exponeringsskyltar av metall; boxar (av metall) för förvaring och transport.

Klass: 18

Väskor, ingående i klassen.

Klass: 20

Portabla displaysystem för användning vid utställningar, på mässor och events samt i butik; skyltar av trä eller plast, exponeringsskyltar av trä eller plast; skyltställ; ställ för tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker; diskar, skåp och boxar (ej av metall) förförvaring och transport; diskar och skåp (av metall) för förvaring och transport; banner stands, inkluderande roll-ups; bildväggar, inkluderande pop-ups; portabla pop-up system, portabla roll-up system; väskor för förvaring av skyltar, skyltställ och ställ för tidningar, tidskrifter, broschyrer och böcker.