Ansökningsnummer 200706068
Ansökningsdatum 2007-07-12
Registreringsnummer 392632
Registreringsdatum 2007-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-11-23
Typ Figurativt

BB

Varor & Tjänster

Klass: