Flinks JÄRN

Varumärke tillhör Flinks Järn Aktiebolag

Ansökningsnummer 200607608
Ansökningsdatum 2006-10-11
Registreringsnummer 389150
Registreringsdatum 2007-05-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-05-25
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; små smidesvaror av järn och metall; järn och metallvaror, innefattande infästning spik, bult, skruv, lås, beslag, stegar, ställningar; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; icke-elektriska kablar och metalltrådar.

Klass: 7

Maskiner och maskinverktyg innefattande tryckluftsverktyg, trädgårdsmaskiner, elhandverktyg, kompressorer.

Klass: 8

Maskiner och maskinverktyg innefattande tryckluftsverktyg, trädgårdsmaskiner, elhandverktyg, kompressorer.

Klass: 9

Vetenskapliga, nautiska, fotografiska, kinematografiska, optiska apparater och instrument; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontrollering av elektricitet, apparater och instrument för mätning och kontroll (övervakning), skyddsutrustning nämligen hjälm, handskar, ögonskydd, skyddsmask, fallskydd; brandstegar.

Klass: 12

Kärror och vagnar (ej innefattande barnvagnar).

Klass: 25

Arbetskläder och arbetsskor.

Klass: 35

Återförsäljning av verktyg, maskiner, järnvaror, bygg- och industriförnödenheter.