Ansökningsnummer 199610134
Ansökningsdatum 1996-11-05
Registreringsnummer 327115
Registreringsdatum 1998-05-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2028-05-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: