Kompis

Varumärke tillhör Tele2 Sverige Aktiebolag

Ansökningsnummer 201207993
Ansökningsdatum 2012-11-02
Registreringsnummer 516010
Registreringsdatum 2013-11-22
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-11-22
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av abonnemang till telekommunikationstjänster; telefonsvarartjänster.

Klass: 38

Telekommunikation; information avseende telekommunikation; uthyrning av telekommunikationsutrustningar; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; elektronisk postöverföring; kommunikationer via datorterminaler; TV-, radio- och kabel-TV-utsändningar; personsökartjänster; tjänster avseende åtkomst till internationella datanätverk; överföring och/eller sändning av databasinformation via telenätet; leasing av åtkomsttid till databaser.