Ansökningsnummer 200307078
Ansökningsdatum 2003-11-26
Registreringsnummer 368201
Registreringsdatum 2004-08-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2024-08-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: