BOXER TRIPPEL

Varumärke tillhör Tele2 Sverige Aktiebolag

Ansökningsnummer 201405963
Ansökningsdatum 2014-09-23
Registreringsnummer 531473
Registreringsdatum 2016-04-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-25
Typ Figurativt

BOXER TRIPPEL

Varor & Tjänster

Klass: 9

Apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud, text, bild eller data; digitala TV-boxar.

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende digital-TV-boxar; återförsäljartjänster samt information avseende digitala TV-abonnemang; kundinformation vid försäljning av digital TV-boxar; kundinformation vid försäljning av varor och tjänster eller andra nyttigheter för konsumentbruk genom TV-portaler nämligen avseende e-post, elektroniska TV-guider, nyheter, ekonomi, bostad, renovering, spel och dobbel, resor, nöje, fritid, arbete och utbildning.

Klass: 38

Telekommunikationstjänster; uthyrning av apparater för sändning av meddelanden, telekommunikationsutrustning samt digitala TV-boxar; uthyrning av åtkomsttid till databaser avseende interaktiva tjänster i TV-portaler; upplåtande av användartillgång till databaser avseende interaktiva tjänster i TV-portaler; uthyrning av åtkomsttid till elektroniska mötesplatser för köpare, säljare samt statliga myndigheter och organisationer; leasing av åtkomsttid och nyttjanderätt till databaser avseende interaktiva tjänster i TV-portaler; leasing av åtkomsttid till eletroniska mötesplatser för köpare, säljare samt statliga myndigheter och organisationer; trådlös tv-sändning.

Klass: 42

Datorprogrammering; uppdatering, underhåll, utformning, utveckling och design av datorprogramvaror.

Klass: 45

Juridiska tjänster i form av användarrättigheter till databaser avseende interaktiva tjänster i TV-portaler.