Ansökningsnummer 200908089
Ansökningsdatum 2009-10-16
Registreringsnummer 407950
Registreringsdatum 2009-11-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-11-27
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner och maskinverktyg.