VÅRD & HÄLSA

Varumärke tillhör InPress Art AB

Ansökningsnummer 201104777
Ansökningsdatum 2011-06-07
Registreringsnummer 501003
Registreringsdatum 2011-10-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-10-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Komponerande av reklamtexter; layout-tjänster för reklamändamål; bloggning för reklamändamål; produktion av reklamfilmer; spridning av annons- och reklammaterial; utarbetande av reklamtexter; direktreklam; uppdatering av annons- och reklammaterial; publicering av reklamtexter; datoriserad affärsreklam; produktion av ljudinspelningar för reklamsyfte; produktion av videoinspelningar för reklamsyfte; publicering av annons- och reklammaterial on-line; reproduktion av reklammaterial; reklam; reklambyråer; annons- och reklamtjänster on-line; arrangerande av distribution av reklammaterial; annons- och reklamverksamhet.