U MAGASIN UPPSALA Snillen & Affärer i Världsklass

Varumärke tillhör InPress Art AB

Ansökningsnummer 201101113
Ansökningsdatum 2011-02-10
Registreringsnummer 417532
Registreringsdatum 2011-04-01
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2021-04-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet.

Klass: 41

Textförfattande tjänster (annat än reklamtexter); publicering av texter (ej reklamtexter).