Entré Uppsala

Varumärke tillhör InPress Art AB

Ansökningsnummer 200900221
Ansökningsdatum 2009-01-14
Registreringsnummer 402562
Registreringsdatum 2009-03-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-03-20
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 41

Utgivning av tidningar.