klockmasen

Varumärke tillhör Euréns Ur Aktiebolag

Ansökningsnummer 200700534
Ansökningsdatum 2007-01-22
Registreringsnummer 387716
Registreringsdatum 2007-03-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-03-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende ädla metaller, varor av ädla metaller, smycken och ädelstenar; återförsäljartjänster avseende ur och tidmätningsinstrument.

Klass: 37

Klock- och urreparation; reparation/underhåll.