Ansökningsnummer 201508947
Ansökningsdatum 2015-12-09
Registreringsnummer 531463
Registreringsdatum 2016-04-25
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-04-25
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Försäljning och uthyrning av bin, bisamhällen och honung