Avida Finans

Varumärke tillhör Avida Finans AB (publ)

Ansökningsnummer 201500547
Ansökningsdatum 2015-01-27
Registreringsnummer 525261
Registreringsdatum 2015-06-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-11
Typ Figurativt

Avida Finans

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara för inkassoverksamhet; programvara för finansiell förvaltning; programvara för produktion av finansiella modeller; programvara relaterad till hantering av finansiella transaktioner; datorspelsprogram för simulering av finansiell värdepappershandel [programvara].

Klass: 36

Factoring; factoring av finansiella åtaganden; factoring av skulder; factoring avseende rabatter; factoringbyråer; factoringförmedlingstjänster; factoringstjänster för fakturor; factoringtjänster; kreditriskförsäkringar [factoring]; skuldindrivning och factoring; datoriserade legala inkassotjänster; indrivning av skulder och inkassobyråer; inkassobyråer; utmätning (inkassotjänster); inlåningskontotjänster; inlåningstjänster.

Klass: 41

Kurser avseende undervisning/utbildning inom finansområdet.