Avida Finance

Varumärke tillhör Avida Finans AB (publ)

Ansökningsnummer 201500549
Ansökningsdatum 2015-01-27
Registreringsnummer 525263
Registreringsdatum 2015-06-11
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-06-11
Typ Figurativt

Avida Finance

Varor & Tjänster

Klass: 9

Programvara för inkassoverksamhet.

Klass: 36

Factoring; factoring av finansiella åtaganden; factoring av skulder; factoring avseende rabatter; factoringbyråer; factoringförmedlingstjänster; factoringstjänster för fakturor; factoringtjänster; kreditriskförsäkringar [factoring]; skuldindrivning och factoring; tjänster avseende skuldindrivning och -factoring; datoriserade legala inkassotjänster; indrivning av skulder och inkassobyråer; inkassobyråer; utmätning (inkassotjänster); inlåningskontotjänster; inlåningstjänster.

Klass: 41

Kurser avseende undervisning/utbildning inom finansområdet.