NORDIC PAD Produced by Pads AB

Varumärke tillhör Pad Europa Aktiebolag

Ansökningsnummer 200904058
Ansökningsdatum 2009-05-25
Registreringsnummer 405567
Registreringsdatum 2009-09-04
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-09-04
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 7

Maskiner och apparater för polering (elektriska).

Klass: 37

Fordons- och farkostspolering.