SVENSK FÖRETAGS FÖRMEDLING

Varumärke tillhör S.F.F. Svensk Företagsförmedling Aktiebolag

Ansökningsnummer 202001408
Ansökningsdatum 2020-02-27
Registreringsnummer 614389
Registreringsdatum 2021-04-27
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-02-27
Typ Figurativt

SVENSK FÖRETAGS FÖRMEDLING

Varor & Tjänster

Klass: 9

Mobil-appar; mjukvaror; nedladdningsbara elektroniska nyhetsbrev.

Klass: 35

Företagskonsultation och -rådgivning; rådgivning avseende försäljning av företag; marknadsanalyser och -undersökningar; marknadsanalyser inom fastighetsbranschen; företagskonsultation; företagsanalyser, -undersökningar och -information; administration av affärsverksamhet för franchiseföretag; företagsassistans, -ledning och -administration; assistans vid drift av franchiseföretag (företag); insamling och systematisering av affärsdata; marknadsprisanalyser; deklarationsbyråer; ekonomisk prognostisering; datoriserad registerhantering; marknadsundersökningar; företagsutredningar; företagsassistans, -ledning och -administration; reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; administrativa tjänster för företag (outsourcing); affärs/företagshjälp relaterad till företagsprofil; affärskonsultation till företag; affärsmässig företagskonsultation; affärsorganisation och företagskonsultation; affärsplaneringstjänster för företag; analys av företagsstatistik; analys av företagstrender; analyser och värderingar av företag; annons- och reklamtjänster för främjande av mäkleri avseende aktier och andra värdepapper; annons- och reklamtjänster via internet; annons- och reklamtjänster via databaser; annons- och reklamtjänster via sociala medier; annons- och reklamtjänster via kommunikationskanaler; annons- och reklamtjänster via bloggar; annons- och reklamverksamhet samt marknadsföring; annons- och reklamverksamhet avseende finansiell investering; annons- och reklamverksamhet via elektroniska media särskilt genom internet; annons- och reklamverksamhet.

Klass: 36

Mäkleritjänster; finansiella mäkleritjänster; fastighetsmäkleri; fastighetsmäkleri för försäljning och uthyrning av företag; fastighetsförmedling; fastighetsaffärer; fastighetsrådgivning; finansiella tjänster; mäkleri avseende fast egendom; tjänster avseende fast egendom; agenturer eller mäkleri för uthyrning av byggnader; byråer för finansiell verksamhet; försäkringstjänster; fastighetsförsäkring; försäkringsgaranttjänster, värderingar och bedömningar för försäkringsändamål; information om försäkringar; värderingstjänster; fastighetsförvaltningstjänster avseende fastighetstransaktioner; konsulttjänster avseende fastigheter; undersökningstjänster avseende fastighetsförvärv; rådgivningstjänster avseende fastighetsegendom; rådgivningstjänster avseende investering i fastigheter; försäkringsverksamhet; finansiella analyser; elektronisk överföring av penningmedel; upplåtande av information avseende fastighetsmarknaden; värdering av fast egendom; börsmäkleri; fastighetsagenturer; skatteberäkning; ekonomiska värderingstjänster; tjänster avseende ekonomiska värderingar.