Dilog

Varumärke tillhör Dilog Nordic AB

Ansökningsnummer 200401608
Ansökningsdatum 2004-03-04
Registreringsnummer 371218
Registreringsdatum 2005-03-24
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-03-24
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Televisionsapparater; videoskärmar; radioapparater; cd-spelare; antenner.