Beckers

Varumärke tillhör Aktiebolaget Wilh. Becker

Ansökningsnummer 201108305
Ansökningsdatum 2011-10-27
Registreringsnummer 510123
Registreringsdatum 2013-01-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-01-18
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 1

Kemiska produkter; kemikalier, kemiska material; kemiska preparat och sammansättningar, dispergeringsmedel, suspenderingsmedel för industriell användning; kemiska ytbeläggningar; silikon baserade beläggningar för industriell användning; ytbeläggningar (andra än färg och olja); kemikalier för ytbehandling; ytaktiva material; emulgermedel; emulgeringsmedel, lösningsmedel, fuktningsmedel; kemiska produkter för klarning av färger och färgmedel, förindustriell användning; blekmedel, avfettningsmedel för användning i tillverkningsprocesser, kemiska preparat för oljepigment för industriell användning; obearbetade konsthartser och obearbetade plaster för industriell användning.

Klass: 2

Målarfärger inklusive industriella färger; fernissor och lacker; ytbeläggningar (färger), grundfärger, finish (färg), emaljer för målning; ytbeläggningar av plast; bandlackering; färgförtunningsmedel; färgförtjockningsmedel; tillsatser för användning i ytbeläggningar; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; pigment; färgmedel; betningsmedel; metaller i folie- och pulverform för målare och dekoratörer, pulverfärg och pulverbeläggningar, spackel.

Klass: 7

Färgsprutningsutrustning och färgsprutpistoler; maskiner för blandning av färg, pigment, färgämnen, kemikalier, maskiner för ytbehandling, inkluderande för rengöring, slipning, applicering av beläggningar, färg, olja, lack eller polermedel; maskiner för borttagning av färg eller ytbeläggningar.

Klass: 16

Målarpenslar och målarverktyg att användas av dekoratörer och målare; målarrullar och förlängningsskaft därtill; målartråg; maskeringstejp; konstnärsmaterial.

Klass: 40

Behandling av ämnen och material; applicering av beläggningar; färgblandningstjänster, färgnings- och toningstjänster avseende färg, fernissor, lacker och bets; tillhandahållande av information och rådgivning avseende blandning av färg och avseende färgning av färg, fernissor, lacker och bets.

Klass: 42

Vetenskapliga och teknologiska tjänster och därtill relaterad forskning och design; ingenjörstjänster, materialtester, utveckling av beläggningar och färg för metall och icke-metalliska produkter; kemiska analyser och undersökningstjänster; professionella, tekniska och teknologiska konsultationer avseende analys, urval, utveckling, tillverkning och applicering av beläggningar, färg, fernissor, lacker och kemiska produkter, informationstjänster avseende användningen och appliceringen av beläggningar, färger, fernissor, lacker och kemiska produkter.