Ecopole

Varumärke tillhör Ecopole AB

Ansökningsnummer 201406107
Ansökningsdatum 2014-09-30
Registreringsnummer 522983
Registreringsdatum 2015-02-02
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2025-02-02
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 19

Icke-metalliska stolpar för elektriska kraftledningar; stolpar av icke-metalliska material.