Visa allt om Martinsons Såg Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Nettoomsättning 1 967 262 1 627 653 1 517 462 1 380 310 1 338 455 1 295 638 1 737 681 1 295 644 1 361 065 1 321 364
Övrig omsättning 0 0 7 403 4 766 9 000 0 0 126 179 226
Rörelseresultat (EBIT) 526 618 49 789 51 051 14 939 36 694 18 749 73 842 42 981 28 961 18 918
Resultat efter finansnetto 529 830 47 699 53 000 12 061 33 799 -4 417 65 875 31 939 15 119 4 405
Årets resultat 17 921 9 212 246 231 2 083 -33 243 652 974 9 1 612
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 501 777 455 296 396 525 347 336 278 469 302 079 272 323 279 677 320 364 329 888
Omsättningstillgångar 349 228 494 926 509 631 416 428 406 594 489 088 468 461 412 962 334 302 379 354
Tillgångar 851 005 950 222 906 156 763 764 685 063 791 167 740 784 692 639 654 666 709 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 265 112 247 191 117 979 117 733 117 502 115 419 148 662 148 010 147 036 147 027
Obeskattade reserver 171 314 151 314 113 516 92 667 68 666 60 566 45 567 37 567 37 567 40 067
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 5 780 11 348
Långfristiga skulder 72 851 126 623 172 238 123 374 54 100 190 767 188 857 180 483 165 127 191 630
Kortfristiga skulder 341 728 425 094 502 423 429 990 444 795 424 415 357 698 326 579 299 156 319 170
Skulder och eget kapital 851 005 950 222 906 156 763 764 685 063 791 167 740 784 692 639 654 666 709 242
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
Löner till styrelse & VD - 1 125 1 630 770 - 432 618 556 556 555
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda 173 169 167 378 166 439 160 529 147 667 129 324 192 338 137 167 128 192 119 825
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 59 532 76 909 70 331 65 455 47 560 79 936 77 167 53 607 50 722 45 361
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 967 262 1 627 653 1 524 865 1 385 076 1 347 455 1 295 638 1 737 681 1 295 770 1 361 244 1 321 590
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 417 418 408 411 411 408 399 391 372 363
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 718 3 894 3 719 3 358 3 257 3 176 4 355 3 314 3 659 3 640
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 558 587 584 552 475 514 677 489 482 457
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 577 196 91 860 90 471 47 929 78 538 64 818 116 912 76 327 65 142 55 573
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,86% 7,26% 9,94% 3,13% 3,30% -25,44% 34,12% -4,81% 3,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 62,59% 5,64% 6,27% 2,06% 5,49% 0,05% 10,08% 6,34% 4,46% 2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 27,08% 3,29% 3,75% 1,14% 2,81% 0,03% 4,30% 3,39% 2,15% 1,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,91% 6,27% 6,50% 4,71% 7,18% 6,59% 8,25% 7,01% 5,06% 4,64%
Rörelsekapital/omsättning 0,38% 4,29% 0,48% -0,98% -2,85% 4,99% 6,37% 6,67% 2,58% 4,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,85% 38,43% 22,79% 24,88% 24,97% 20,56% 24,87% 25,60% 26,69% 24,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 19,39% 57,11% 23,02% 24,22% 27,65% 43,48% 43,90% 47,83% 30,12% 29,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!