Visa allt om Swed-jam Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 15 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Bokslutet 2012 är 17 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-09 2013-09 2012-09
Nettoomsättning 160 732 150 549 149 311 140 666 125 017 96 549 123 330 108 715 108 164 165 911
Övrig omsättning 1 616 1 066 906 1 566 890 759 6 974 466 322 1 060
Rörelseresultat (EBIT) 3 881 7 263 3 335 1 976 549 1 189 3 105 2 653 1 157 1 713
Resultat efter finansnetto 3 526 6 508 2 744 1 455 204 551 1 367 595 720 385
Årets resultat 1 871 3 814 925 19 724 1 089 991 831 349 2 121
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-09 2013-09 2012-09
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 38 761 40 646 41 276 42 042 32 310 27 721 28 801 29 092 30 591 31 681
Omsättningstillgångar 77 693 73 202 75 060 80 556 71 953 71 468 69 754 63 579 63 769 65 396
Tillgångar 116 454 113 848 116 336 122 598 104 263 99 189 98 555 92 671 94 360 97 077
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 33 596 31 725 21 911 20 985 20 967 15 243 14 154 13 162 12 331 11 983
Obeskattade reserver 28 781 27 555 25 914 24 366 22 351 23 092 23 950 23 867 23 952 22 722
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 9 338 17 416 14 748 17 645 6 450 8 850 8 750 9 634 13 452 14 326
Kortfristiga skulder 44 739 37 152 53 763 59 602 54 495 52 004 51 701 46 008 44 625 48 046
Skulder och eget kapital 116 454 113 848 116 336 122 598 104 263 99 189 98 555 92 671 94 360 97 077
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-09
2013-09
2012-09
Löner till styrelse & VD 1 105 1 126 613 581 580 570 762 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 14 827 14 254 14 508 13 639 13 048 11 826 14 699 12 547 12 009 18 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 407 6 563 7 034 6 600 6 098 5 477 5 864 4 236 4 663 6 258
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 162 348 151 615 150 217 142 232 125 907 97 308 130 304 109 181 108 486 166 971
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 51 50 48 48 45 43 45 45 45 46
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 152 3 011 3 111 2 931 2 778 2 245 2 741 2 416 2 404 3 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 438 439 462 434 427 405 477 376 374 531
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 772 11 146 6 727 5 097 3 794 4 479 6 914 5 635 4 183 6 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,76% 0,83% 6,15% 12,52% 29,49% -21,71% 13,44% 0,51% -34,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,46% 10,69% 4,48% 3,92% 4,28% 5,03% 3,31% 3,27% 2,31% 2,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,23% 8,09% 3,49% 3,41% 3,57% 5,17% 2,64% 2,79% 2,01% 1,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,41% 29,90% 28,41% 26,91% 26,39% 33,35% 30,10% 32,39% 30,44% 28,97%
Rörelsekapital/omsättning 20,50% 23,95% 14,26% 14,90% 13,96% 20,16% 14,64% 16,16% 17,70% 10,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,13% 46,74% 36,21% 32,62% 36,83% 33,53% 33,32% 34,29% 31,78% 29,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,62% 71,23% 54,94% 47,89% 51,76% 51,49% 51,97% 41,42% 43,32% 42,71%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!