Ansökningsnummer 2009-05720
Ansökningsdatum 2009-08-04
Registreringsnummer 407544
Registreringsdatum 2009-11-13
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-11-13
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Kikare.