Ansökningsnummer 2009-10073
Ansökningsdatum 2009-12-16
Registreringsnummer 409225
Registreringsdatum 2010-02-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-02-05
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 9

Kikare.