Svensk Golf

Varumärke tillhör Egmont Publishing Subsidiary AB

Ansökningsnummer 201208702
Ansökningsdatum 2012-11-29
Registreringsnummer 511425
Registreringsdatum 2013-03-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2023-03-08
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Tidningar.

Klass: 35

Upplåtande av reklamutrymmen i periodiska publikationer, tidningar och tidskrifter.

Klass: 41

Publicering av elektroniska tidningar som är åtkomliga via globala datanät; utgivning och publicering av tidningar; bibliotekstjänster tillhandahållna via en datoriserad databas innehållande information hämtad från tidningar; direktanslutna bibliotekstjänster, nämligen tillhandahållande av elektroniska bibliotekstjänster med avseende på tidningar, tidskrifter, fotografier och bilder via ett direktanslutet datornät.