Grus & Makadam Industrisådd AB

Varumärke tillhör BDX Företagen AB

Ansökningsnummer 201506279
Ansökningsdatum 2015-09-18
Registreringsnummer 530403
Registreringsdatum 2016-03-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-03-03
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 19

Sten, bergarter, lera och mineraler.

Klass: 37

Utvinning av grus.