Vallåkraträffen BILSPORT

Varumärke tillhör Förlagsaktiebolaget Albinsson & Sjöberg

Ansökningsnummer 200700473
Ansökningsdatum 2007-01-19
Registreringsnummer 388534
Registreringsdatum 2007-04-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-04-20
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål.

Klass: 41

Underhållning.