Ansökningsnummer 200602954
Ansökningsdatum 2006-04-06
Registreringsnummer 383524
Registreringsdatum 2006-09-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2026-09-29
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 12

Lastbilar, med undantag för sådana bilar som är särskilt anpassade för handikappade, sjuka och äldre personer.

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 25

Kläder.

Klass: 35

Anordnande av evenemang för kommersiella eller reklamändamål.

Klass: 41

Underhållning; anordnande av evenemang för kulturella ändamål.