Ansökningsnummer 199501591
Ansökningsdatum 1995-02-13
Registreringsnummer 321993
Registreringsdatum 1997-03-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-07
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 35

Annonsering och anordnande av utställningar för kommersiella eller reklamändamål; mäklartjänster avseende fordon av samlar- eller historiskt värde.

Klass: 39

Bilparkering, mc- och bilgarageuthyrning.

Klass: 42

Leasing av åtkomsttid till databaser.