nJoy lust att träna

Varumärke tillhör JOBA Sport Aktiebolag

Ansökningsnummer 200800878
Ansökningsdatum 2008-01-30
Registreringsnummer 404765
Registreringsdatum 2009-07-03
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-07-03
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiella tjänster, monetära tjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; handledning/instruktion, anordnande av undervisning/utbildning och handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet; nämnda tjänster avser ej husdjur.

Klass: 45

Licensiering av immaterialrätter; franchising av immaterialrätter, nämnda tjänster avser ej sällskapsdjur.