Aj "Det glada företaget"

Varumärke tillhör AJ Produkter Aktiebolag

Ansökningsnummer 200605459
Ansökningsdatum 2006-07-10
Registreringsnummer 387569
Registreringsdatum 2007-03-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-03-16
Typ Figurativt

Aj "Det glada företaget"

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; flyttbara byggnader (byggnationer) av metall; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; artiklar av oädla metaller, ej ingående i andra klasser; malmer.

Klass: 7

Maskiner och maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); jordbruksredskap (andra än handredskap); äggkläckningsmaskiner.

Klass: 16

Papper; kartong samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial); klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial; målarpenslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); plastmaterial för emballering (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 20

Möbler, speglar, tavelramar; varor (ej ingående i andra klasser) av trä, kork, vass, rotting, korg, horn, ben, elfenben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum eller av ersättningar för dessa material, eller av plast.

Klass: 39

Transport; emballering och förvaring av gods; anordnande av resor.