Aj ajprodukter.se

Varumärke tillhör AJ Produkter Aktiebolag

Ansökningsnummer 201605817
Ansökningsdatum 2016-08-30
Registreringsnummer 536895
Registreringsdatum 2017-01-09
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-01-09
Typ Figurativt

Aj ajprodukter.se

Varor & Tjänster

Klass: 6

Oädla metaller och deras legeringar; byggnadsmaterial av metall; byggnader (byggnationer) av metall, även flyttbara; material av metall för järnvägsspår; icke-elektriska kablar och metalltrådar; små smidesvaror av järn och metall; rör av metall; kassaskåp; byggnadsställningar av metall; lastpallar av metall; transportpallar av metall; reglar av metall; rörhållare och -klämmor av metall; simbassänger av metall; sprutmålningsboxar av metall; staket av metall; stegar av metall; metallstolpar, även för kraftledningar; byggstommar av metall; stuprännor av metall.

Klass: 7

Maskinverktyg; motorer (dock ej för fordon); maskinkopplings- och transmissionsdelar (dock ej för fordon); grävmaskiner, maskinella grävredskap, lastnings- och lossningsapparater för gods, lyftanordningar, lyftanordningar för truckar och vagnar, lyftapparater, vinschar; betongblandare (maskiner); borrmaskiner; domkrafter (maskiner); elektriska handborrar; mekaniskt drivna handverktyg; hissar; hyvelmaskiner; lastramper; maskiner för målning; sprutpistoler för målning; siktar eller såll (maskiner eller maskindelar); svarvar (maskiner); elektriska svetsmaskiner; torkmaskiner; tryckluftshammare, -pumpar, -motorer och -maskiner; tryckluftspistoler för strängsprutning av mastix och andra tätningsmedel; gräsklippningsmaskiner; redskap och tillbehör för redskapsbärare, traktorer och andra fordon nämligen plogar, snöslungor, -blad och -röjningsredskap, sopaggregat, och -maskiner samt gräsklippare; samt till föregående varor hörande mekaniska delar, tryckluftsdelar och maskindelar.

Klass: 8

Snickarhammare, studsfri hammare.

Klass: 12

Fortskaffningsmedel för transport till lands, i luften eller på vatten; traktorer, motorer för landfordon; kopplingsanordningar för landfordon; kärror, godskärror, tippkärror, släpvagnar; sopvagnar, säckkärror; tippflak för lastbilar och -vagnar; batteridrivna transportfordon; elektriska fordon; trehjulingar; cyklar; stegvagnar; sparkcyklar [fordon]; städvagnar.

Klass: 16

Askar av trä eller plast nämligen blockaskar; fodral av trä eller plast till pennor och linjaler, etuier av trä eller plast till pennor och linjaler.

Klass: 20

Möbler, speglar, tavelramar; arbetsbänkar; träbockar (möbeldelar); metallbord; finsnickeriarbeten; hyvelbänkar, ej av metall; transport- och lastpallar, ej av metall; stegar av trä eller plast; behållare, ej av metall, för förvaring, transport och förpackning; lådor av trä eller plast till hurtsar; hyllor (möbeldelar); hyllor för dokumentskåp; förvaringsskåp; lagerhyllor; klädgalgar; klädhängare (möbler), klädhängare; kontorsmöbler; medicinskåp; länkhjul, ej av metall, för möbler; paraplyställ; persienner (inomhus-); ställ (möbler); trallar, ej av metall, sittbänkar; klädskåp; stegar ej av metall.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster; Utdelning av varuprover; import- och exportagenturer; konsult-och rådgivningstjänster angående affärs- och företagsverksamhet; informationstjänster angående företag, affärer och reklam; kundinformation vid försäljning av lös egendom; inmatning, bearbetning, kontroll och framtagning av uppgifter i databaser; bearbetning och/eller kontroll av datoriserad information; framtagning av datoriserad information; datoriserad data-, databas-, fil- och registerhantering; datoriserad framtagning av affärsinformation; anordnande av mässor och utställningar för kommersiella ändamål och för reklamändamål; utgivning och utdelning av trycksaker (annons och reklam); konsulttjänster avseende sökning efter sponsring; reklam inklusive marknadsföring av tredje parts varor och tjänster genom sponsring av arrangemang och licensavtal avseende internationella sportevenemang; sökning och framledande av sponsring (stöd); sponsring för marknadsföringsändamål; detaljhandel eller grossisttjänster av inredningar till lager, industri, kontor, skolor och sportanläggningar samt detaljhandel eller grossisttjänster av möbler, maskiner, kärror, verktyg, vagnar, mattor städ- och källsorteringsutrustning, rullcontainrar, pallställ, scener, plogar, snöslungor, -blad och röjningsredskap, gräsklippare, sparkcyklar (fordon); detaljhandel på nätet av inredningar till lager, industri, kontor, skolor och sportanläggningar samt detaljhandel på nätet av möbler, maskiner, kärror, verktyg, vagnar, mattor, städ- och källsorteringsutrustning, rullcontainrar, pallställ, scener, plogar, snöslungor, -blad och röjningsredskap, gräsklippare, sparkcyklar (fordon); sales promotions för andra; reklam; administrering av bonusprogram; demonstration av varor; public relations.

Klass: 36

Finansiella tjänster; monetära tjänster; betal- och kreditkorttjänster; elektronisk överföring av penningmedel; fastighetsförvaltning; finansiell sponsring; finansiella sponsringstjänster; penninginsamlingar och sponsring.

Klass: 41

Undervisning, utbildning, förlagsverksamhet, underhållning, sport- och kulturverksamhet; anordnande av utställningar och mässor för kulturella ändamål eller utbildningsändamål.

Klass: 42

Lagring av uppgifter i databaser; lagring av datoriserad information; datoriserad lagring av affärsinformation.