Ansökningsnummer 200809472
Ansökningsdatum 2008-10-17
Registreringsnummer 403961
Registreringsdatum 2009-05-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-05-29
Typ Ord

Varor & Tjänster

Klass: 42

Tillämpad teknisk forskning, utveckling och innovation (för tredje man).