SerQprocessen

Varumärke tillhör Johansson & Theil Aktiebolag

Ansökningsnummer 200808191
Ansökningsdatum 2008-09-11
Registreringsnummer 400725
Registreringsdatum 2009-01-16
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2019-01-16
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 6

Rörtrummor av metall för ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.

Klass: 11

Filter för luftkonditionering; luftkonditioneringsinstallationer; fläktar (luftkonditionering); luftkonditioneringsapparater; fläktar (delar av luftkonditioneringsinstallationer); ventilationsinstallationer och -apparater (luftkonditionering); ventilationsinstallationer för fordon och farkoster (luftkonditionering).

Klass: 16

Trycksaker.

Klass: 19

Rörtrummor, ej av metall för ventilations- och luftkonditioneringsinstallationer.

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende papper, kartong, varor av papper och kartong, trycksaker, bokbinderimaterial, fotografier, instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater), trycktyper, klichéer.

Klass: 37

Installation och reparation av luftkonditioneringsapparater.

Klass: 40

Uthyrning av luftkonditioneringsapparter.