Visa allt om FÅLINVEST AB
Visa allt om FÅLINVEST AB
Visa allt om FÅLINVEST AB

Befattningshavare

Det sitter fler kvinnor än män i styrelsen. Medelåldern är 77 år.

Styrelse/övriga bevakande befattningar (1)

Firmatecknare

  • Firman tecknas av styrelsen
  • Styrelsen ska bestå av 1 styrelseledamot och 1
  • styrelsesuppleant.
  • Registrerad särskild delgivningsmottagare saknas.
  • Då minst halva antalet ledamöter och eller suppleanter
  • ska vara bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte
  • bosättningskravet.
Laddar verksamhet ...