Stena Sessan Line S

Varumärke tillhör Stena Sessan AB

Ansökningsnummer 1981-06100
Ansökningsdatum 1981-11-16
Registreringsnummer 183830
Registreringsdatum 1982-11-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2032-11-05
Typ Figurativt

Stena Sessan Line S

Varor & Tjänster

Klass: 39

Transport och magasinering.

Klass: 41

Undervisning, utbildning och underhållning.

Klass: 42

Kafé-, restaurang- och hotellverksamhet, uthyrning av försäljningsautomater, proviantering, frisérsalonger och parfymerier, badinrättningar och hälsoinstitut, konsulterande verksamhet med yrkesmässig expertis.