Ansökningsnummer 202002284
Ansökningsdatum 2020-04-01
Registreringsnummer 607901
Registreringsdatum 2020-04-20
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2030-04-01
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: