HALEBOP

Varumärke tillhör Telia Company AB

Ansökningsnummer 200107567
Ansökningsdatum 2001-12-05
Registreringsnummer 356804
Registreringsdatum 2002-07-05
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2022-07-05
Typ Figurativt

HALEBOP

Varor & Tjänster

Klass: 9

Fasta- och mobila data- och telenät; tele- och datakommunikationsutrustningar, nämligen telefoner, PDA (Personal Digital Assist)-telefoner, WAP-telefoner (bredbandstelefoner), mobiltelefoner, modem, datorer, faxar, telestationer, radiosändare och -mottagare för tele- och datakommunikationer; sammankopplingsutrustningar, nämligen växlar, servrar i tele- och datanät; registrerade datorprogram i form av portaler i fasta och mobila tele- och datanät; servrar för synkronisering av PDA-, PC- och WAP-telefoner och telefonutrustningar; datorer, växlar, servrar för anslutning till datarelaterade tjänster; datorprogram och kringutrustning till datorer.

Klass: 38

Tele- och datakommunikationstjänster; datorstödd överföring av meddelanden och bilder; telekommunikation via internet; fasta och mobila accesstjänster för telekommunikation; datapakettransmissionstjänster; multimediala meddelandetjänster; kommunikation via fiberoptiska nätverk; bredbandskommunikationer; data- och telekommunikation i form av mobila internettjänster; elektronisk post; faxtjänster; röststyrningstjänster; överföring och/ eller sändning av databasinformation via telenät; upplåtande av åtkomsttid till datanätverk/internet; uthyrning av modem/ telekommunikationsutrustningar; positioneringsbestämningar relaterade till användare av mobila data- och telekommunikationsterminaler; signalsändning för elektronisk handel via tele- och datasystem; trådlös tele- och datakommunikation; konsulttjänster inom området datorkommunikation.

Klass: 42

Konsultverksamhet inom områdena informationsteknologi, internet; informationstjänster hänförliga till informationsteknologi och datorer; utveckling av tekniska IT-lösningar, tjänster inom IT- området; datorprogrammering; personidentifikationer vid nyttjande av mobila data- och telekommunikationssystem.