Ystad Elförsäljning

Varumärke tillhör Kraftringen Energi AB (publ)

Ansökningsnummer 200708864
Ansökningsdatum 2007-10-22
Registreringsnummer 394333
Registreringsdatum 2008-02-29
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2018-02-28
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende elhandel.