Skurupskraft

Varumärke tillhör Kraftringen Energi AB (publ)

Ansökningsnummer 200703074
Ansökningsdatum 2007-03-30
Registreringsnummer 392558
Registreringsdatum 2007-11-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2017-11-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende elhandel.