Kristianstad Elförsäljning

Varumärke tillhör Kraftringen Energi AB (publ)

Ansökningsnummer 201002773
Ansökningsdatum 2010-03-30
Registreringsnummer 411728
Registreringsdatum 2010-06-18
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-06-18
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljning av el.