Höörs Energi

Varumärke tillhör Kraftringen Energi AB (publ)

Ansökningsnummer 200909650
Ansökningsdatum 2009-12-01
Registreringsnummer 410110
Registreringsdatum 2010-03-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-03-26
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 35

Återförsäljartjänster avseende elhandel.

Klass: 38

Telekommunikation, bredbandskommunikation; kabeltelevisionssändning; televisionssändning.

Klass: 39

Energidistribution; kundinformation avseende distribution av energi; konsulterande verksamhet i form av yrkesmässig expertis avseende distribution av energi.