Ansökningsnummer 201001081
Ansökningsdatum 2010-02-09
Registreringsnummer 410885
Registreringsdatum 2010-05-07
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2020-05-07
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 9

Magnetiska kodade kort.

Klass: 36

Monetära tjänster; kreditgivning; kreditkortstjänster; penninginsamlingar för välgörande ändamål; anordnande av insamlingar.