GARANT FÖRSÄKRINGAR VIA företagarna

Varumärke tillhör Företagarna Sverige Service AB

Ansökningsnummer 200608236
Ansökningsdatum 2006-10-26
Registreringsnummer 389448
Registreringsdatum 2007-06-08
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2027-06-08
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 16

Papper och papp samt produkter därav, ej ingående i andra klasser; tidskrifter; tryckalster; bokbinderimaterial; fotografier; pappershandelsvaror, bindemedel (klisterämnen) för pappersvaror och för hushåll; konstnärsutrustning; penslar; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (dock ej möbler); instruktions- och undervisningsmaterial (dock ej apparater); förpackningsmaterial av plast (ej ingående i andra klasser); trycktyper; klichéer.

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorsverksamhet inklusive skrivbyråtjänster; rådgivning i företagsanknutna frågor samt rådgivning och konsultation på det företagstekniska området; anordnande av mässor och utställningar för kommersiellt eller för reklamändamål, utredning av företagsteknisk art; upprättande av kontaktnät bestående av personer som kan bistå vid ledning av företag, organisationsutveckling och affärsutveckling; presstjänster och nyhetsklipptjänster; rådgivning i näringspolitiska frågor, affärs- och organisationsrådgivning vid upprättande av lokala föreningar inom näringslivet; rådgivning avseende företagsledning, organisationsutveckling, affärsutveckling; lobbying i samband med näringspolitiska och samhälleliga frågor; samordning av inköp av varor och tjänster till medlemmar; sammanställande av ett varusortiment, för annans räkning (med undantag av transport) för att möjliggöra för kunder att bekvämt kunna se och köpa varor on-line.

Klass: 36

Försäkringsverksamhet; finansiell verksamhet; monetär verksamhet; fastighetsmäkleri; rådgivning och information avseende försäkringar och finansiella tjänster och produkter; ekonomisk rådgivning.

Klass: 38

Upplåtande av åtkomst till databaser (telekommunikationstjänster); tele- och datakommunikation via portal för att nå information.

Klass: 41

Undervisning och utbildning; anordnande av handledning och instruktion, inklusive rådgivning vid omskolning; sport- och kulturverksamheter; anordnande av mässor och utställningar för kulturella eller för utbildningsändamål; rådgivning vid yrkesval; översättningstjänster; reportage, innefattande tidnings- och fotoreportage; produktion av utbildningar och utbildningsmaterial för företagare och hantverkare.

Klass: 42

Juridiskt bistånd och juridisk expertis, även i samband med licenser och andra avtal; juridisk rådgivning vid upprättande av lokala och regionala företagarföreningar inom näringslivet; assistans vid produktutveckling, inklusive teknisk och ingenjörsteknisk expertis; förvaltning och tillvaratagande av immateriella rättigheter, även författarrätt och annan upphovsrätt; datorprogrammering; design/utveckling av datormjukvara; konsulttjänster avseende datormaskinvaror; utredningar av politisk och lagteknisk art.