Ansökningsnummer 1997-10627
Ansökningsdatum 1997-11-26
Registreringsnummer 332032
Registreringsdatum 1999-07-23
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2029-07-23
Typ Figurativt

Varor & Tjänster

Klass: 36

Försäkringsverksamhet och finansiell verksamhet, även mäkleri, förvaltning, uthyrning och utarrendering samt värdering av fast egendom.

Klass: 37

Byggnads-, installations-, underhålls- och reparationsverksamhet avseende fastigheter och fast egendom.

Klass: 42

Byggkonsulter, byggplanering, byggledning och byggprojektering; arkitektverksamhet, ingenjörstekniska utredningar och geologiska beräkningar.