TG skrivab

Varumärke tillhör Lyreco Advantage Sweden AB

Ansökningsnummer 199609863
Ansökningsdatum 1996-10-29
Registreringsnummer 349578
Registreringsdatum 2001-10-26
Reg. periodens utgång Kan även förnyas inom 6 månader efter detta datum 2031-10-26
Typ Figurativt

TG skrivab

Varor & Tjänster

Klass: 2

Målarfärger, fernissor och lacker; skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen; betningsmedel; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer.

Klass: 9

Nautiska, fotografiska, kinematografiska och optiska apparater och instrument samt apparater och instrument för lantmäteri, besiktning, vägning, mätning, signalering, livräddning och undervisning; apparater och instrument för kontroll och övervakning, ej för medicinska ändamål; apparater för inspelning, upptagning, sändning eller återgivning av ljud och bilder; magnetiska databärare; grammofonskivor; försäljningsautomater samt mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räknemaskiner och databehandlingsutrustningar och datorer; eldsläckningsapparatur.

Klass: 15

Musikinstrument.

Klass: 16

Papper, papp, kartong samt produkter därav, nämligen påsar; trycksaker; bokbinderimaterial; fotografier; pappersvaror (skriv- och kontorsmaterial), kollegiehäften, skrivböcker, anteckningsblock, kuvert, konvolut; ritmaterial; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; konstnärsmaterial ingående i klassen, däri inbegripet målardukar, pannåer, målarpaletter, palettkoppar, koppar och skålar för vattenfärger, stafflier; målarpenslar; färglådor (skolmaterial), griffeltavlor samt kritor för sådana, pastellkritor, skrivkritor; skrivmaskiner och kontorsförnödenheter (ej möbler), instruktions- och undervisningsmaterial (ej apparater); spelkort; trycktyper; klichéer.

Klass: 18

Läder och läderimitationer ; djurhudar och pälsskinn; koffertar och resväskor, attachéväskor, portföljer, plånböcker och portmonnäer; paraplyer, parasoller och promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror.

Klass: 23

Garn och tråd för textil användning.

Klass: 24

Vävnader och textilmaterial, juteväv; sängkläder, bordsdukar (ej av papper).

Klass: 28

Spel och leksaker; gymnastik- och sportredskap, ej ingående i andra klasser; julgransprydnader (ej belysningsartiklar eller konfektyrer).

Klass: 35

Annons- och reklamverksamhet; företagsledning; företagsadministration; kontorstjänster.

Klass: 41

Undervisning/utbildning; anordnande av handledning/instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter.